Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Intrycken vilseför – Studentrum i Uppsala

En kulturform

En bra koppling i vilken åhörarna stöttar musikskaparna så att de kan jobba med musiken är basalt för att den ska kunna uppstå. Att musik är grundkomponent i flertalet eller kanske alla kulturformer är alltså inte så märkligt. Förhållandet mellan lyssnarna och musikerna kan man påstå är just basen för musik.

Ovanstående kan vara enklare sagt än gjort att uppnå. Samtliga vill va ’inne’ och det kan stoppa de rätta tonerna från att skapas och förmå alltihop till att förvandlas till stridigheter.

Av den anledningen återfinns inom musik ofta uppkommna förhållningssätt eller regler om hur man förslagsvis beter sig i olika typiska situationer. Det är en form av empirisk vetskap som blötts och nötts under lång tid av folk, över generationer tom. Ett bra sätt att lagra den här infon är i just hör och häpna själva musiken. Just därför återfinns inte helt sällan en del budskap med klokt innehåll eller ’regler’ i musiktexter. Det kan man säga vara en typ av bank av talesätt eller ordspråk som den som ’följer’ musiken utan kalkylerade motiv utöver att den gillar musiken s.a.s. blir belönad med i stunder då det kanske minst kan anas.

Exotisk musik

Inte helt sällan får musiken offentligt sett stå tillbaks och återfinns i inofficiella sammanhang såsom exempelvis pubar. Det gäller exempelvis Latin-genren vilken ofta anses komma från en exotisk avlägset belägen plats. Politiken kanske kan vara orsaken då man därinom väsentligen argumenterar emot sina opponenter hela tiden vilket kan ställas i kontrast till musiken.

I sin sanna form är musik från latinamerika annars känd för att bara kunna uppstå i latin-amerika. Den här artikeln handlar dock om hurdan man genom kombination av ovanstående musikrelation samt rumsuthyrning kan komma undan med salsaproduktion också utom latinamerikas gränslinjer.

Att koppla upp korrekta frekvensen samt koncentrera sig på flödet av den senaste musiken är tillräckligt för att hantera konflikter i den utsträckning det uppstår under uthyrningen. Detta pga av att musik från latinamerika innefattar såna mängder av info. Det här åstadkomms exempelvis via att ratta in latino-radio, vilken kan hittas på webben.

Den information som åsyftas är dels förstås rytmisk och dels musikalisk, den så kallade klaverytmen ligger och lurar i vassen. Även sången är anpassad efter rytmen förståeligt nog och det märks inte minst på hur stavelserna uttalas i takt till omgivande musik. Till allt det här kommer texterna själva där man återfinner visdomsord många gånger om hur man förslagsvis hanterar olika luriga situationer inom dans och musik. De passar även inte sällan in på situationer i allmänhet.

Bostäder som passar musiker

Större yta än man normalt kan acceptera att hyra ut kan uthyras då alla situationer kan redas ut genom att att spela den senaste latin-musiken som prioriterar sig högre än eventuella problem. Tom Salsamusik på svenska kan därmed produceras p.g.a. att uthyraren kan ägna sig helt åt musicerande.

En salsa relevant för just bostadsuthyrning kan du förstås trycka här ifall du vill höra. Att hyra studentrum är fortsatt inte omöjligt i Uppsala. Du själv kan kanske hyra studentbostad? Här trycker du för att kika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *